ЗАТОА ШТО НАСМЕВКАТА Е ВАЖНА | БИОСТЕМ Е ИЗВОР НА ЖИВОТОТ

5 Карактеристики и докази зошто да ја претпочитате Биохеленика

 

Карактеристика: 1 Иновација

Нови услуги на светско ниво

Дополнителните матични клетки од плацента и од целосната должина на папочната врвка им обезбедуваат единствени предности на детето и неговото семејство.

 

 12226573 159048211115048 226990920 n

 

Карактеристика: 2 Безбедност

Строги правила за безбедност

Биохеленика гарантира сигурно чување и трансфер на примероците.

Чисти соби: Надгледувањето на квалитетот на воздух во чистите соби се извршува 24 часа, 7 дена неделно, со компјутерски и алармен систем.

ISO 15189: Акредитирани тестови за квалитет од ESYD.

AABB: Процесот и условите на складирање се акредитирани од Американската Асоцијација на Банки за Крв

Надгледување на системот за податоци (cryo - view): Нивото на течен азот во фрижидерите за складирање се набљудува и запишува и во случај на девијација веднаш се информира бордот од директори и менаџерот за квалитет.

ISBT 128 систем за баркодирање го овозможува следењето на примерокот.

Температура - ниво на течен Nбезбедносен аларм секој фрижидер е поврзан со телефонски центар и автоматски се јавува на членовите на бордот од директори и менаџерот за квалитет во случај на девијација.

426683 307517719311759 1437486326 n

Авторизиран влез во крио-банката: единствена лозинка за авторизиран персонал за влез во лабораториите.

Влез со отпечаток од прст: само авторизиран персонал има пристап во лабораториите.

Следење со видео-надзор (Network IP Security Camera System): сигурен видео надзор достапен 24 часа на ден, 7 дена во неделата.

Контролен аларм во случај на неавторизиран влез кој ја информира компанијата за обезбедување 24 часа, 7 дена во неделата.

Засилен противпожарен алармен систем. Кога е активиран, сигналот веднаш се испраќа до противпожарната служба и системот за гаснење на пожар се вклучува автоматски.

Алармен систем за детектирање на кислород и азот: во случај кога нивото на кислород и азот во просторијата е променет се активира системот за вентилација автоматски. Исто така се активира алармот и безбедносните аларми.

Обезбедување со струја: Два генератори го осигуруваат постојаниот проток на струја за работа на целиот систем.

IATA регулативи: Примероците се пакуваат во три пакувања според регулативите на IATA за биолошки материјал, Категорија В биолошки материјал, инструкции за пакување 650.

 

 Карактеристика: 3 Супериорност

Криопрезервација на графтови од матични клетки со супериорен квалитет

Услугите на Биохеленика се СУПЕРИОРНИ во споредба со другите

Брзина Помалку од 24 часа просечен транспорт од болниците до нашите лаборатории и обработка на биолошкиот материјал

12315228 166664490353420 290888804 o

Одржливост

     - До 98% матични клетки од оригиналниот примерок се обновуваат после обработката

   - 95% одржливост после одмрзнувањето, факт кој е над интернационалната просечна стапка

Протоколи Објавени во интернационални медицински списанија или патентирани со што се верификува долгорочното криопрезервирање на матични клетки.

Можност за следење баркод систем според ISBT 128 меѓународните спецификации

 

Карактеристика: 4 Технологија

Употреба на напредна технологија за процесирање на матичните клетки со високи резултати

Напредна технологија заснована на докази

Чекор по чекор набљудување и мерење, за целосно обновување на матичните клетки кои  се содржат во почетното собирање на крвта од папочната врвка. Матичните клетки се бројат во иницијалното собирање, при доаѓање во лабораторијата и после процесирањето. Затворениот систем за процесирање и криопрезервирање се состои од повеќе од еден дел. Овој систем дозволува повеќе употреби кога е потребно и осигурува долгорочно криопрезервирање, висока одржливост и безбедно зачувување на повеќе од едно место.

Откривање на вируси (Real time PCR): Ние правиме тестови на крвта од мајката како и на детето со најнапредни методи за детекција на вируси. На тој начин не е потребно мајката да прави дополнителни тестирања 6 месеци по породувањето.

Откривање на бактерии (BactAlert): затворен систем за откривање на аеробни и анаеробни бактерии без никаква можност за контаминација.

Bactec: затворен систем за микробиолошка контрола без можност за контаминација.

Vitec Biomeriux: Идентификација на микробиолошка контаминираност и подложност на тестирање на антибиотици. Оваа услуга го осигурува квалитетотби безбедноста на примероците.

 

Карактеристика: 5 Исклучително ниво на задоволни клиенти

Ги прашавме нашите клиенти и тие рекоа ДА!!!

family portrait 1

- 95% се многу задоволни од услугите на Биохеленика

- 97% го оценија високо квалитетот на грижата за корисниците на услуги

- 93% веруваат на меѓународните акредитации и сертификати на Биохеленика

- 100% ја препорачуваат Биохеленика за банка на матични клетки.

 

 

 

 

 

Карактери