ЗАТОА ШТО НАСМЕВКАТА Е ВАЖНА | БИОСТЕМ Е ИЗВОР НА ЖИВОТОТ

Третмани извршени со матични клетки до февруари 2015

 1

 

Третмани извршени со матични клетки до ноември 2015

 

2