-->

Се грижиме за Вас како за семејство

БИОСТЕМ ВО СОРАБОТКА СО БИОХЕЛЕНИКА ОСИГУРУВА КОНТИНУИРАНО ЧУВАЊЕ НА БЕСЦЕНЕТИТЕ МАТИЧНИ КЛЕТКИ НА ВАШЕТО ДЕТЕ